O Nama

Zajedno Za Novi Život
Udruženje transplantiranih pacijenata i pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa “Zajedno za novi život” je osnovano septembra 2017-te godine kao ideja pacijenata koji su se sretali na kontrolnim pregledima, gde su razmenjivali svoja lična iskustva, probleme, nedoumice. Mladen Todić, Snežana Rančić, Slavica Obradović i drugi transplantirani pacijenti su na osnovu tih razgovora i druženja došli na ideju da osnuju jedno ovakvo udruženje uz pomoć drugih svojih “kolega” pacijenata, kao i onih koji su na listama čekanja za transplantaciju organa, koji su svojim sugestijama i predlozima pomogli da nađemo način na koji će delovati ovo udruženje. Veliku zahvalnost za pomoć pri osnivanju dugujemo i svom medicinskom osoblju Centra za transplantaciju organa Urgentnog Centra i Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog Centra Srbije, kao i novinarki RTS-a Ani Stamenković.

Ovim putem želimo da Vam se predstavimo kao neprofitno, nevladino udruženje koje za svoju oblast delovanja ima zaštitu socijalnih, zdravstvenih i ljudskih prava transplantiranih pacijenata i pacijenata kojima je neophodna transplantacija organa, kao i edukacija stanovništva Republike Srbije o značaju doniranja organa odnosno potpisivanja donorske kartice. Osim toga, ciljevi našeg udruženja su: prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite ljudskih prava obolelih i transplantiranih pacijenata; unapređivanje socijalnih, zdravstvenih i drugih prava osoba nad kojima je potrebna transplantacija kao kod onih koji su transplantirani u zemlji i inostranstvu; pružanje pravne, administrativne, socijalne i psihološke podrške osobama kojima je potrebna transplantacija i onima koji su transplantirani; edukacija građana o značaju doniranju organa, tkiva i krvi kao i o značaju potpisivanja donorske kartice; organizovanje aktivnosti koje bi za rezultat dale bolju informisanost građana o transplantaciji organa, pa samim tim i povećanje broja potpisnika donorske kartice, kao i javno zalaganje za promenu određenih zakonskih okvira koje bi za rezultat dalo veći broj doniranih organa a samim tim i veči broj transplantacija; organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti; organizuje sportske manifestacije, kulturne dogadjaje; organizuje stručne eskurzije kao i razmene u zemlji i inostranstvu, objavljuje knjige, vodiče i druge publikacije o ljudskim pravima i o drugim pitanjima koja se odnose na edukaciju kandidata za transplantaciju i transplantiranih u skladu sa zakonom i savremenim trendovima; naučno istraživačkim radom na polju socijalnih i medicinskih nauka o transplantaciji, jačanje kapaciteta institucija i organizacija koje se bave zaštitom prava građana, organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena transplantacije i zaštite ljudskih prava pacijenata kojima je potrebna transplantacija kao i transplantiranih pacijenata; promoviše značaj razvijanja svesti o značaju doniranja organa i prihvatanje transplantacije, razbijanje predrasuda o transplantaciji, prihvatanje transplantiranih u društvu kao i o prevenciji zdravlja svih građana i pravu na zdravstvenu zaštitu, prava na obrazovanje, rad i zapošljavanje transplantiranih, sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito: organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti transplantacije organa, objavljuje različite vrste edukativnih publikacija o pitanjima koja se odnose na transplantaciju i doniranje organa, u skladu sa zakonom, organizuje zdravstvene radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji građanstva u oblasti transplantacije organa, organizuje sve vrste aktivnosti na pružanju pomoći osobama sa presađenim organom u vidu medicinske pomoći, pravne, administrativne, socijalne i druge vrste pomoći, sarađuje sa Ministarstvima, Vladinim agencijama, univerzitetima, školama, kliničkim centrima, bolnicama, zdravstvenim centrima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom, pravom, administrativnim poslovima, prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti transplantacije. Na osnivačkoj skupštini kao izvršni organ izabrani su članovi Upravnog odbora:
  1. Todić Mladen, diplomirani ekonomista, pacijent sa transplantiranom jetrom
  2. Ana Stamenković, novinarka informativne redakcije RTS-a, prati temu transplantacije od 2008 i inicijator je nacionalne kampanje “Produži život”
  3. Terzić Margareta, VMS, glavna sestra Centra za transplantaciju organa Urgentnog Centra Kliničkog Centra Srbije
  4. Stevanović Silvana, VMS, glavna instrumentarka hirurškog bloka Urgentnog Centra KCS
  5. Todić Tamara, Strukovni fizioterapeut
  6. Željko Vlaisavljević, dr sci med, glavni medicinski tehničar II Kliničkog odeljenja za hepatologiju Klinike za GEH KCS

Članovi Upravnog Odbora

Mladen Todić

Predsednik Upravnog Odbora

Slavica Obradović

Podpredsednik Upravnog Odbora