Transplantacija ili presađivanje organa je metoda lečenja bolesnika kod kojih je došlo do nepovratnog gubitka funkcije vitalnih organa. Predstavlja veoma složen medicinski postupak koji podrazumeva idealno kordinisan rad većeg broja stručnjaka i znatna materijalna sredstva. Međutim, transplantaciona medicina postaje žrtva svog vlastitog uspeha zbog konstantnog nedostatka organa za presađivanje.
Razvoj tehnika transplantacije se razvijao postepeno prateći opšti i tehnološki razvoj. Na prelazu između 18 i 19 veka Franc Rajzinger (Franz Reisigner) je prvi presadio animalnu rožnjaču. Uspešne transplantacije kože sprovedene su početkom 20.veka, kada su i usavršene tehnike anastomoziranja krvnih sudova (spajanje krvnih sudova donora i primaoca), što je preduslov za uspešnu transplantaciju organa. Krajem Drugog svetskog rata izvršena je prva uspešna kadaverična transplantacija bubrega, dok je prva transplantacija bubrega sa živog donora obavljena 1956.godine. Godine 1963. prvi put je presađena jetra, a 1967. srce. Od tada je oblast transplantacije u razvijenim zemljama zahvaljujući napretku medicine i širenju donorskog programa, postala obavezni deo zdravstvene zaštite. U Srbiji je sa nekoliko decenija zakašnjenja počeo razvoj transplantacione medicine .
– Prva transplantacija bubrega – 1975. godine Institut za urologiju i nefrologiju KCS;
– Prvo srce presađeno – 1989.godine Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica;
– Prva jetra presađena – 1995.godine Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” Beograd;
– Prva transplantacija pankreasa – 1996.godine Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”
– U Urgentnom centru prva transplantacija jetre je obavljena u junu 2013.godine