Udruženje transplantiranih pacijenata i pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa “Zajedno za novi život” je osnovano oktobra 2017-te godine kao ideja pacijenata koji su se sretali na kontrolnim pregledima, gde su razmenjivali svoja lična iskustva, probleme, nedoumice.
Mladen Todić, Snežana Rančić, Damir Veljović i drugi transplantirani pacijenti su na osnovu tih razgovora i druženja došli na ideju da osnuju jedno ovakvo udruženje uz pomoć drugih svojih “kolega” pacijenata, kao i onih koji su na listama čekanja za transplantaciju organa, koji su svojim sugestijama i predlozima pomogli da nađemo način na koji će delovati ovo udruženje.
Veliku zahvalnost za pomoć pri osnivanju dugujemo i svom medicinskom osoblju Centra za transplantaciju organa Urgentnog Centra i Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog Centra Srbije, kao i novinarki RTS-a Ani Stamenković.

Udruženje transplantiranih pacijenata i pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa “Zajedno za novi život” se bavi problemima osoba kojima izvršen operativni zahvat presađivanja organa i osoba koje su na listama čekanja za transplantaciju organa. Ono je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite socijalnih, zdravstvenih i ljudskih prava transplantiranih osoba i osoba kojima je neophodno presađivanje organa, edukacija stanovništva Republike Srbije o značaju doniranja organa odnosno potpisivanja donorske kartice.

Ciljevi Udruženja su:

prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite ljudskih prava
obolelih i transplantiranih pacijenata;
unapređivanje socijalnih, zdravstvenih i drugih prava osoba nad kojima je potrebna transplantacija kao kod onih koji su transplantirani u zemlji i inostranstvu;
pružanje pravne, administrativne, socijalne i psihološke podrške osobama kojima je potrebna transplantacija i onima koji su transplantirani;
edukacija građana o značaju doniranju organa, tkiva i krvi kao i o značaju potpisivanja donorske kartice;
organizovanje aktivnosti koje bi za rezultat dale bolju informisanost građana o transplantaciji organa, pa samim tim i povećanje broja potpisnika donorske kartice, kao i javno zalaganje za promenu određenih zakonskih okvira koje bi za rezultat dalo veći broj doniranih organa a samim tim i veči broj transplantacija;
organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti;
organizuje sportske manifestacije, kulturne dogadjaje;
organizuje stručne eskurzije kao i razmene u zemlji i inostranstvu,
objavljuje knjige, vodiče i druge publikacije o ljudskim pravima i o drugim pitanjima koja se odnose na edukaciju kandidata za transplantaciju i transplantiranih u skladu sa zakonom i savremenim trendovima;
naučno istraživačkim radom na polju socijalnih i medicinskih nauka o transplantaciji,
jačanje kapaciteta institucija i organizacija koje se bave zaštitom prava građana

organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena transplantacije i zaštite ljudskih prava pacijenata kojima je potrebna transplantacija kao i transplantiranih osoba;
promoviše značaj razvijanja svesti o značaju doniranja organa i prihvatanje transplantacije, razbijanje predrasuda o transplantaciji, prihvatanje transplantiranih u društvu kao i o prevenciji zdravlja svih građana i pravu na zdravstvenu zaštitu, prava na obrazovanje, rad i zapošljavanje transplantiranih;
sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.